VİZYON

Biz Çocuk Hakları Derneği, her çocuğun, ailenin ve toplumun birbirine bağlı, üretken ve gelişen,
yoksunluk olmayan bir Türkiye ve dünya yaratmakta bizimde aktif görev almayı hedefliyoruz.
Tüm çocukların ayrımsız, mutlu ve sağlıklı bir ortamda, ülkede ve dünyada yaşamaları için
çalışmalarda bulunmak vizyonlarımızdan biridir.

Bizler üstlendiğimiz işin en yüksek kalitede olmasını sağlamayı taahhüt ediyoruz.
Kaynaklarımızı verimli kullanma, ölçülebilir sonuçlar elde etme ve destekçilere, ortaklara ve
hepsinden önemlisi çocuklara karşı sorumlu olma konusunda sorumluluk alırız.